Projektant w branży mostowej

 • 26 kwietnia 2024

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie opracowań projektowych branży mostowej na etapach: koncepcji, projektów budowlanych, wykonawczych,
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • Współpraca z nadzorem inwestorskim, weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Współpraca i koordynacja prac projektowych z projektantami innych branż.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności mostowej,
 • Wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania drogowych obiektów inżynierskich,
 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie, m.in. Autocad, ZWcad, programów do obliczeń np. Midas Civil,
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole wielobranżowym,
 • Prawo jazdy kat. B.

MILE WIDZIANE:

 • Znajomość programów Midas Civil, Bestcad,
 • Doświadczenie w pracy z Inwestorami, podwykonawcami

OFERUJEMY:

 • Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
 • Udział w realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych, w tym także w formule „Zaprojektuj – Wybuduj”,
 • Wsparcie rozwoju zawodowego w formie szkoleń,
 • Dofinansowanie do karty MultiSport,
 • Spotkania integracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Projekt i realizacja: PoNowemu