Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej

 • 12 lipca 2024

Zakres podstawowych czynności:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
 • Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
 • Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych,
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne branży elektrycznymi i elektroenergetycznymi,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym: przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
 • Umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi,
 • Znajomość AutoCAD, MS Office, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Wsparcie rozwoju zawodowego w formie szkoleń,
 • Dofinansowanie do karty MultiSport,
 • Spotkania integracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Projekt i realizacja: PoNowemu