Zarządzanie kontraktem budowlanym

Zarządzanie kontraktem budowlanym

Skorzystanie z pomocy naszego biura nadzoru inwestorskiego to najlepszy sposób na bezpieczne oraz efektywne zarządzanie każdą poważną inwestycją budowlaną. Oferujemy nie tylko swoje doradztwo techniczne związane z kontraktem budowlanym, ale także profesjonalną pomoc prawną. Przenosimy na swoje barki ogromną część obowiązków spoczywających na inwestorze, z których część może rodzić różne konsekwencje prawne.

Mamy szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, a także kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych i wiele już zrealizowanych projektów tego typu. Pomagamy między innymi przy negocjowaniu warunków kontraktowych, zapewniamy wsparcie w czasie poszukiwania wykonawców czy dokładnie analizujemy każdą umowę przed jej podpisaniem. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i elastyczne dopasowanie się do potrzeb inwestora.

Zapraszamy już teraz do kontaktu z naszym biurem. Możemy zająć się kompleksowym zarządzaniem każdym projektem budowlanym, działając nie tylko na terenie Lublina, Zamościa i Rzeszowa, ale i w całym kraju. Nasz zespół tworzą wyłącznie doświadczeni i kompetentni pracownicy, którzy służą swoim fachowym wsparciem na każdym etapie inwestycji.

Realizacja inwestycji

Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez skomplikowany proces realizacji inwestycji. Oferujemy obsługę inwestycji jako: Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu, Nadzór Inwestorski.

Inwestor Zastępczy – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Przejmujemy na siebie praktycznie wszystkie  obowiązki spoczywające na inwestorze. Dzięki temu jesteśmy w stanie niemal całkowicie zdjąć z Państwa ciężar realizacji inwestycji.

To w Państwa gestii pozostaje, jakie obowiązki zostaną scedowane na inwestora zastępczego. Mogą to być np.:

  • przygotowanie harmonogramu prac,
  • sporządzenie budżetu,
  • wybór wykonawców,
  • zabranie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń budowlanych,
  • współpraca z organami administracji publicznej,
  • kompleksowe nadzorowanie postępu prac i przebiegu robót budowlanych

Inżynier Kontraktu

Oferujemy profesjonalny nadzór techniczny nad robotami budowlanymi. Dbamy o to, aby jakość realizowanych prac budowlanych stała na jak najwyższym poziomie.

Nadzorujemy wszelką dokumentacją sporządzaną przez wykonawcę, a także kontrolujemy prawidłowość stosowania procedur unijnych (również w związku z otrzymanymi na inwestycję dotacjami z Unii Europejskiej).

Dodatkowo oferujemy szerokie doradztwo techniczne podparte nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem, ale także ogromną wiedzą zespołu naszych inżynierów. Mimo, że nasze biura znajdują się w miastach taki jak Rzeszów czy Lublin to świadczymy usługi na terenie całej Polski!

Nadzór Inwestorski

W ramach nadzoru inwestorskiego zajmujemy się kontrolowaniem wszelkich prac – zarówno pod kątem poprawności realizacji projektu, rozliczenia robót, jak i jakości realizowanych prac. Uczestniczymy również w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wśród których znajduje się niejeden inżynier kontraktu, inspektor nadzoru inwestorskiego czy fachowiec wykonujący zastępstwo inwestycyjne w Lublinie, Rzeszowie i okolicach. Nasze zadanie polega m.in. na kompleksowym monitorowaniu prac pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi i z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Korzystając z oferty naszego biura nadzoru inwestycyjnego, można spać spokojnie i mieć pewność, że przedsięwzięcie znajduje się pod opieką kompetentnych profesjonalistów.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi oraz instytucjami publicznymi. Odpowiadamy za rozliczanie inwestycji, dbamy o prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sprawujemy pieczę nad kolejnymi etapami prac. Nasze zlokalizowane w Lublinie i Rzeszowie biuro nadzoru i zastępstwa inwestorskiego pozwala Państwu na oszczędność czasu, ponieważ zamiast przeznaczać go na opiekę nad budową, można go wykorzystać z myślą o innych, pożyteczniejszych lub przyjemniejszych czynnościach. Wszyscy nasi inżynierowie kontraktu oraz inspektorzy nadzoru, którzy na zlecenie klientów wykonują nadzór inwestorski w Lublinie, Rzeszowie i okolicach, znają procedury i prawo budowlane, co daje możliwość sprawowania rzetelnej kontroli nad przedsięwzięciem.

Poza zgodnością realizowanych czynności z przepisami monitorujemy także jakość wykonywanych prac. Każdy inspektor nadzoru i inżynier kontraktu z naszej firmy z Lublina, Rzeszowa jest doskonale obeznany z branżą, materiałami, narzędziami i technologiami stosowanymi do stawiania konstrukcji, dlatego można mieć pewność udanej współpracy. W ramach nadzoru inwestorskiego pilnujemy jakości, ale też dziennika budowy, dokumentów sprzedażowych, terminów i zgodności podejmowanych czynności z zapisami umowy.

Regularnie kontrolujemy budowę, na której nasi pracownicy się pojawiają w określonych odstępach czasowych, aby przeprowadzić czynności. Nadzór inwestorski oferowany przez nasze biuro może obejmować zarówno najbardziej skomplikowane i zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia, np. infrastrukturalne, jak i znacznie prostsze i powszechniejsze realizacje w rodzaju np. budowy domu jednorodzinnego. Bez względu na specyfikę zlecenia nasi inżynierowie kontraktu i inspektorzy nadzoru świadczący usługę zarządzania kontraktem w Lublinie, Rzeszowie i okolicach zapewniają kompetentne wsparcie, na które zdecydowanie warto się zdecydować. Zapraszamy do współpracy lub kontaktu! Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją wątpliwości.

Kluczowa jest dla nas Państwa satysfakcja. Z tego powodu sposób przeprowadzenia realizacji inwestycji uzależniony jest od Państwa indywidualnych potrzeb i każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Projekt i realizacja: PoNowemu