• Telefon: +48 84 639 20 53
  • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Zarządzanie kontraktem budowlanym

Zarządzanie kontraktem budowlanym

Skorzystanie z naszej pomocy to najlepszy sposób na bezpieczne oraz efektywne zarządzanie każdą poważną inwestycją budowlaną. Oferujemy nie tylko swoje doradztwo techniczne związane z kontraktem, ale także profesjonalną pomoc prawną. Przenosimy na swoje barki ogromną część obowiązków spoczywających na inwestorze, z których część może rodzić różne konsekwencje prawne.

Mamy szerokie doświadczenie w branży i wiele już zrealizowanych projektów tego typu. Pomagamy między innymi przy negocjowaniu warunków kontraktowych, zapewniamy wsparcie w czasie poszukiwania wykonawców czy dokładnie analizujemy każdą umowę przed jej podpisaniem. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i elastyczne dopasowanie się do potrzeb inwestora.

Zapraszamy już teraz do kontaktu. Możemy zająć się kompleksowym zarządzaniem każdym projektem budowlanym, działając nie tylko na terenie Lublina, Zamościa i Rzeszowa, ale i w całym kraju. Nasz zespół tworzą wyłącznie doświadczeni i kompetentni pracownicy, którzy służą swoim fachowym wsparciem na każdym etapie inwestycji.

Realizacja inwestycji

Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez skomplikowany proces realizacji inwestycji. Oferujemy obsługę inwestycji jako: Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu, Nadzór Inwestorski.

Inwestor Zastępczy

Przejmujemy na siebie praktycznie wszystkie  obowiązki spoczywające na inwestorze. Dzięki temu jesteśmy w stanie niemal całkowicie zdjąć z Państwa ciężar realizacji inwestycji.

To w Państwa gestii pozostaje, jakie obowiązki zostaną scedowane na inwestora zastępczego. Mogą to być np.:

  • przygotowanie harmonogramu prac,
  • sporządzenie budżetu,
  • wybór wykonawców,
  • zabranie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń budowlanych,
  • współpraca z organami administracji publicznej,
  • kompleksowe nadzorowanie postępu prac i przebiegu robót budowlanych

Inżynier Kontraktu

Oferujemy profesjonalny nadzór techniczny nad robotami budowlanymi. Dbamy o to, aby jakość realizowanych prac budowlanych stała na jak najwyższym poziomie.

Nadzorujemy wszelką dokumentacją sporządzaną przez wykonawcę, a także kontrolujemy prawidłowość stosowania procedur unijnych (również w związku z otrzymanymi na inwestycję dotacjami z Unii Europejskiej).

Dodatkowo oferujemy szerokie doradztwo techniczne podparte nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem, ale także ogromną wiedzą zespołu pracowników.

Nadzór Inwestorski

W ramach nadzoru inwestorskiego zajmujemy się kontrolowaniem wszelkich prac – zarówno pod kątem poprawności realizacji projektu, rozliczenia robót, jak i jakości realizowanych prac. Uczestniczymy również w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Kluczowa jest dla nas Państwa satysfakcja. Z tego powodu sposób przeprowadzenia realizacji inwestycji uzależniony jest od Państwa indywidualnych potrzeb i każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Projekt i realizacja: PoNowemu