• Telefon: +48 84 639 20 53
  • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Inwestycja mieszkaniowa i towarzysząca przy ul. Kresowej w Zamościu

Inwestycja mieszkaniowa i towarzysząca przy ul. Kresowej w Zamościu

Dnia 28.06.2021 r. podczas XXXIII Sesji Rady Miasta Zamość podjęto uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Kresowej w Zamościu.

W ramach inwestycji powstanie 168 mieszkań w trzech budynkach wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach budynków. Dla zapewnienia miejsc postojowych na terenie inwestycji planuje się wykonanie parkingów naziemnych oraz garaży podziemnych.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi planowanej inwestycji, zawieranie umów rezerwacyjnych możliwe będzie od dnia 30.09.2021 r.

Poniżej przedstawiamy poglądowy projekt koncepcyjny inwestycji, który będzie stanowił podstawę do opracowania projektu budowlanego.

Projekt i realizacja: PoNowemu