Architekt – wykształcenie wyższe pełne bez uprawnień

 • 26 kwietnia 2024

Zakres podstawowych czynności:

 • Kreśli projekty budowlane branży architektonicznej obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji itp. przy wsparciu osoby z uprawnieniami  architektonicznymi bez ograniczeń.
 • Koordynuje prace zespołów projektowych- branży architektonicznej z: konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, drogową itp. w zakresie wyznaczonym przez opiekuna praktyki zawodowej.
 • Organizuje spotkania z Inwestorem.

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe architektoniczne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość programów komputerowych: AutoCAD, ArchiCAD , MS Office

Oferujemy:

 • Długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Wsparcie rozwoju zawodowego w formie szkoleń,
 • Dofinansowanie do karty MultiSport,
 • Pakiet medyczny,
 • Spotkania integracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Projekt i realizacja: PoNowemu