Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej

 • 26 kwietnia 2024

Zakres podstawowych czynności:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
 • Dokonywanie odbiorów robót instalacyjnych,
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
 • Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym

Wymagania obowiązkowe:

 • wyższe techniczne branży sanitarnej (lub pokrewne)
 • uprawnienia w specjalności sanitarnej,
 • uprawnienia do kierowania samochodem osobowym prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Wsparcie rozwoju zawodowego w formie szkoleń,
 • Dofinansowanie do karty MultiSport,
 • Pakiet medyczny,
 • Spotkania integracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Projekt i realizacja: PoNowemu