ZDI Sp. z o.o.

Historia spółki

ZDI Sp. z o.o. powstała w dniu 25.11.1994 r. jako Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Wiesławy Pieczykolan przy ul. Zamenhofa 5 w Zamościu Repetytorium A nr 3912/94.

Spółka została zawiązana przez 21 wspólników, byłych pracowników Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Zamościu. Pod nazwą Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. prowadziła działalność do dnia 10.08.2016 r.

Po przeprowadzeniu rebrandingu, w dniu 11.08.2016 r. spółka zmieniła logo oraz nazwę na ZDI Sp. z o.o. i pod taką firmą prowadzi działalność obecnie.

Od momentu rozpoczęcia swojej działalności do dnia 03.10.2001 r. była zarejestrowana pod numerem RHB 504 w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

Dnia 03.10.2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000049181.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 430 000,00 PLN. Udziałowcami firmy są osoby fizyczne, w głównej mierze pracownicy. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej w zakładce "Władze spółki".

 

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994 - 2021 ZDI Sp. z o. o.