Realizacja inwestycji

Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez skomplikowany proces realizacji inwestycji. Oferujemy obsługę inwestycji jako: Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu, Nadzór Inwestorski.

Inwestor zastępczy

Przejmujemy na siebie praktycznie wszystkie  obowiązki spoczywające na inwestorze. Dzięki temu jesteśmy w stanie niemal całkowicie zdjąć z Państwa ciężar realizacji inwestycji.

To w Państwa gestii pozostaje, jakie obowiązki zostaną scedowane z inwestora zastępczego. Mogą to być np.:

  • przygotowanie harmonogramu prac,
  • sporządzenie budżetu,
  • wybór wykonawców,
  • zabranie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń budowlanych,
  • współpraca z organami administracji publicznej,
  • kompleksowe nadzorowanie postępu prac i przebiegu robót budowlanych

 

Inżynier Kontraktu

Oferujemy profesjonalny nadzór techniczny nad robotami budowlanymi. Dbamy o to, aby jakoś realizowanych prac budowlanych stała na jak najwyższym poziomie.

Nadzorujemy wszelką dokumentacją sporządzaną przez wykonawcę, a także kontrolujemy prawidłowość stosowania procedur unijnych (również w związku z otrzymanymi na inwestycję dotacjami z Unii Europejskiej).

Dodatkowo oferujemy szerokie doradztwo techniczne podparte nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem, ale także ogromną wiedzą zespołu pracowników.

Nadzór Inwestorski

W ramach nadzoru inwestorskiego zajmujemy się kontrolowaniem wszelkich prac – zarówno pod kątem poprawności realizacji projektu, rozliczenia robót, jak i jakości realizowanych prac. Uczestniczymy również w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Kluczowa jest dla nas Państwa satysfakcja. Z tego powodu sposób przeprowadzenia realizacji inwestycji uzależniony jest od Pańswa indywidualnych potrzeb i każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Projekt i realizacja: PoNowemu