Przykładowe realizacje

Remont Rynku Nowego Miasta w Zamościu Etap I
Kwarta Północno – Zachodnia realizowanego w ramach LPR części Dzielnicy Nowe Miasto w Zamościu

Projekt i realizacja: PoNowemu