Przykładowe realizacje

Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu

Projekt i realizacja: PoNowemu