• Telefon: +48 84 639 20 53
  • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Przykładowe realizacje

Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Reja

Projekt i realizacja: PoNowemu