• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Specjalista ds. roszczeń

 • 29 czerwca 2023
 • Chełm

Zakres obowiązków:

 • Analiza dokumentacji
 • Sporządzanie dokumentów związanych z roszczeniami
 • Sporządzanie korespondencji do w związku z roszczeniami
 • Udział w negocjacjach

Wymagania obowiązkowe:

 • Doświadczenie zawodowe:
 • a) Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert Iub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Głównego specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 Iub 2 zadań obejmujących budowę Iub przebudowę
  Iub remont Iub nadzór nad budową Iub przebudową Iub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach:
  stanowisku ds. roszczeń
  Iub
  Inżyniera Kontraktu
  Iub
  Inżyniera Rezydenta
  albo
 • b) Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert Iub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Głównego specjalisty ds. roszczeń przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją zadań obejmujących
  budowę Iub przebudowę Iub remont dróg Iub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robot co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
  Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora
  Iub
  Dyrektora Iub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,
  Iub
  Naczelnika Iub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji,
  Iub
  Kierownika Projektu
  Iub
  Specjalisty do spraw analizy roszczeń

Oferujemy:

 • długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdi.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu