• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Projektant w branży sanitarnej

 • 19 września 2023

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Sporządzenie projektów instalacji i sieci sanitarnych (w fazie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych),
 • Uzgodnienia projektów z gestorami sieci,
 • Koordynacja projektów z innymi branżami,
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych,
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych,
 • Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizowanych zadań projektowych,
 • Uczestniczenie w procedurach formalno-prawnych,
 • Wyjazdy na inwentaryzacje budowlane.

Wymagania:

 • Doświadczenie w projektowaniu branży sanitarnej,
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania,
 • Bardzo dobra znajomość programów AutoCAD, MS Office,
 • Samodzielność, dobra organizacja czasu pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • Odporność na pracę pod presją czasu,
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • Samodzielne stanowisko pracy w komfortowych warunkach,
 • Zgrany zespół oraz ciekawe wyzwania projektowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdizam.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu