• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Księgowa, Specjalista ds. finansowych

 • 10 stycznia 2022

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • księgowanie wyciągów bankowych, faktur kosztowych i innych wydatków bieżących, dokumentów finansowo-księgowych
 • księgowanie i rozliczanie leasingu samochodów
 • weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont bilansowych
 • wycena bilansowa zobowiązań, należności, środków pieniężnych i przygotowywanie danych do zamknięcia miesiąca i roku
 • przygotowywanie bieżących raportów na potrzeby działu księgowo-finansowego
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego spółki
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozlicznie składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji VAT, AKC, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS
 • nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego (CIT, VAT-UE, JPK VAT7)
 • uzgadnianie oraz analiza kont księgowych
 • uzgadnianie sald z kontrahentami
 • udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod kątem poprawności odliczenia podatku VAT i zakwalifikowania zakupów do kosztów uzyskania przychodów
 • terminowe przetwarzanie dokumentacji oraz przygotowanie płatności zgodnie z procedurami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (finanse, księgowość, ekonomia)
 • doświadczenie w spółkach prywatnych
 • doświadczenie w pełnej księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości oraz prawa podatkowego, w tym szczególnie VAT;
 • praktyczna znajomość zasad księgowości i przepisów podatkowych
 • doświadczenie w pracy z systemem Sage Symfonia mile widziane
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, samodzielność i zaangażowanie w pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • samodzielne stanowisko pracy w komfortowych warunkach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdizam.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu