• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Inspektor Nadzoru w branży drogowej

 • 19 września 2023

Zakres podstawowych czynności:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
 • Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych,
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
 • Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym: przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych w branży drogowej, odbiory.
 • Umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi.
 • Znajomość AutoCAD, MS Office, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania.
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdizam.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu