• Telefon: +48 84 639 20 53
  • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Informatyk

  • 30 stycznia 2024

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· udzielanie pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych,        w tym naprawy bieżące
· nadzór nad eksploatacją Sprzętu komputerowego – utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych
· instalacja i konfiguracja stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej
· aktualizowanie systemów operacyjnych i oprogramowań oraz administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi
· wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji
· zarządzanie dostępem do oprogramowania
· zarządzanie dostępem do Internetu
· zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych
· administrowanie serwerami, bazami danych
· administrowanie siecią teleinformatyczną oraz jej zabezpieczenie
· utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynku oraz urządzeń aktywnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci
· zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci
· archiwizacja danych
· opracowywanie, wdrożenie i monitorowanie zabezpieczenia sieci informatycznej w zakresie ochrony informacji niejawnych
· analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania na potrzeby Spółki
· administrowanie stronami WWW Spółki
· bieżące monitorowanie stanowisk pracy w zakresie poprawy optymalnego wykorzystania sprzętu i urządzeń techniki biurowej w celu poprawy jakości pracy oraz jej ergonomii
·zakup i wdrażanie oprogramowania,
· gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz koordynowanie zaspokajania potrzeb w tym zakresie
· nadzór nad eksploatacją oprogramowania
· prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
· wdrażanie i utrzymywanie podpisu elektronicznego
· nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
· koordynacja i nadzór nad modyfikacjami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne

WYMAGANIA:

• wykonywanie powierzonych obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności,
• umiejętność pracy zespołowej,
• rzetelność, systematyczność, terminowość,
• zaangażowanie w powierzone zadania,
• umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej,
• dyspozycyjność.

MILE WIDZIANE:

• czynne prawo jazdy kat. B
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

OFERUJEMY:

• wsparcie rozwoju zawodowego w formie szkoleń,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia,
• dofinansowanie do karty MultiSport,
• liczne, wartościowe spotkania integracyjne,
• praca w przyjaznym i zaangażowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na p.pastuszak@zdi.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu