• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Asystent Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej

 • 18 września 2023

Zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
 • sporządzanie raportów, protokołów oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji,
 • nadzorowanie i koordynowanie procesu tworzenia standardów technicznych
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji w zakresie pełnionych obowiązków
 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kontrola zgodności realizacji budowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi
 • mile widziana znajomość obsługi pakietu MS Office oraz programów projektowych, m.in. AutoCAD
 • umiejętności organizacyjne oraz wysoka samodyscyplina i samodzielność
 • terminowość oraz umiejętności pracy samodzielnej i w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdi.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu