• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Architekt wnętrz

 • 8 października 2021

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
 • opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
 • podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
 • zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
 • zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia;
 • zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
 • wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
 • koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych

Wymagania:

 • wykształcenie: architekt wnętrz,
 • samodzielność, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • odporność na pracę pod presją czasu,
 •  prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • długofalową współpracę opartą o stałe zatrudnienie
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdi.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu