ZDI Sp. z o.o.

 Przykładowe inwestycje w obiektywie

12 03 13
Budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf
i innych zwierząt Afryki na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu
Przebudowa systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu obejmująca ujęcie wody na staw parkowy oraz rurociąg tłoczny i rewitalizację czaszy stawu Zamość miasto Unesco, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki
01 01 05
Budowa obwodowej Grębowa w c. dr. woj.
nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola
Budowa Centrum Kultury Filmowej
w Zamościu
Przebudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica odc. Łańcut - Kańczuga
01 01 01
Budowa dyskontu Lidl w Biłgoraju Remont Rynku Nowego Miasta w Zamościu Etap I Przebudowa ulic: Legionów (DK17, 74), al. Jana Pawła II (DK 17)
i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu
01 01 01
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów Budowa oddziału celnego
w Tomaszowie Lubelskim
Budowa pensjonatu wypoczynkowego w Kazimierzu Dolnym
01 01 01
Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno- szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu Modernizacja i przebudowa ZOO
w Zamościu
Budowa gazociągu w/c i s/c wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia "Gazyfikacja rejony Włodawy"
01 01 01
Budowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu
Przebudowa dworca kolejowego
w Przemyślu
01 01 01
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość - Jacnia - Wola Obszańska od km 9+711 do 24+100 na odcinku Lipsko - Kaczórki Modernizacja i rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik
DSC00045 6 3
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin Budowa obwodnicy (drogi gminnej) dla miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Grabownica Starzeńska Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku
DSC02722 DSC02722  
Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu Rozbudowa drogi nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994 - 2021 ZDI Sp. z o. o.