ZDI Sp. z o.o.

9.01.2018

W dniu 04.01.2018 r. pomiędzy Miastem Zamość a ZDI Sp. z o.o. została zawarta umowa polegająca na pełnieniu funkcji Menedżera Projektu przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńska) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)".

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2019 ZDI Sp. z o. o.